Välkommen till TimeEdit Lokal

Observera att du automatiskt loggas ut om du inte gör någonting på 60 minuter. Eventuell information som då inte sparats, exempelvis en påbörjad bokning, kommer då att gå förlorad.

Beställa bokningar

Visa och avbeställa bokningar

Övrigt

Hjälp

Mer information om lokalbokning inkl. prislista.

Systemadministratör för TimeEdit Lokal på Lunds universitet är Per-Arne Jönsson.
Administratören kan svara på frågor rörande till exempel användarnamn och lösenord, behörigheter och bestämmelser.
Telefon: 046-2227091
E-post: uardaadmin@bygg.lu.se

Support på TimeEdit Lokal ges av TimeEdit AB under kontorstid.
Telefon: 031-83 65 55
E-post: support@evolvera.se


Automatisk utloggning om x min.
Copyright © 1992-2011 TimeEdit AB. TimeEdit Lokal 1.8.11.